Om partnerne

Scandinavian Sustainable Circular Construction

De 8 partnere i Scandinavian Sustainable Circular Construction

Aalborg Kommune

Aalborg-Kommune

Aalborg Kommune er lead partner for S2C. Vi har valgt at tage den rolle, da kommunen har en vision om at implementere Verdensmålene, bæredygtighed og cirkulær økonomi i byggeriet. Vi føler et ansvar for at opbygge viden og kompetencer i organisationen og vi føler et medansvar som kommunal myndighed til at gå forrest indenfor bæredygtigt byggeri. Aalborg Kommune har lead partner erfaring fra projektet Green Building A-Z, hvor oplevelsen fra partnerskabet er et velfungerende projekt og samarbejde. Vi vil bygge videre på de tilegnede kompetencer og erfaringer, til at opnå et effektivt og velfungerende partnerskab i dette projekt.

Agder Fylkeskommune

Agder-fylkeskommune

Fylkeskommunen er det regionale forvaltningsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget. Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030. Sammen skal vi utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår!

For å løse samfunnsoppdraget har fylkeskommunen flere roller knyttet til å være samfunnsutvikler, myndighetsutøver og tjenesteprodusent.

Göteborg Stad

Goteborg-Stad-1

Vem är du som organisation? o Har du erfarenhet av liknande projekt?

Förskoleförvaltningen och Lokalförvaltningen deltar tillsammans i S2C som representanter för Göteborgs Stad.

Förskoleförvaltningen bedriver sin förskoleverksamhet i den förskola som Lokalförvaltningen bygger och förvaltar.

Göteborgs Stad har tidigare deltagit i EU-projekt om bland annat återvinning, eldrivna transportmedel och hållbara lokalsamhällen.

Hjørring Kommune

Hjorring-kommune

Hjørring Kommune har i flere år haft bæredygtighed og grøn omstilling højt på den politiske dagsorden, hvor vi med afsæt i FN´s verdensmål ca. hvert fjerde år udarbejder en kommunal Energiplan.

Energiplanen sætter rammen for de mål og handlinger der er aftalt med en række samarbejdspartnere bl.a. reduktion af energiforbrug og optimering af affaldshåndtering.

Alexandersoninsitutet

Alexandersoninstitutet

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean.

Energikontor Väst

Energikontor vast

Energikontor Väst är ett av 15 regionala energikontor i Sverige och är en del av Innovatum AB där vi genom samverkans- och utvecklingsprojekt främjar omställningen till energieffektivisering och ett förnybart energisystem.

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark

Netvaerk for baerdygtighed

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean.

Universitetet i Agder

Uia-universitet-adgar

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean.

Om S2C

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Klimakrisen er ikke begrænset af landegrænser – og det er innovation inden for bæredygtigt byggeri heller ikke. Udviklingen går stærkt og læringskurven er stejl. Derfor gør vi klogt i at vidensdele og samarbejde på tværs af Danmark, Norge og Sverige om at mindske klima- og miljøpåvirkningen, når vi bygger.

Scandinavian Sustainable Circular Constructions partnere vil være frontrunners inden for bæredygtigt og cirkulært offentligt byggeri, fordi det er tvingende nødvendigt.

illustration