Hjørring Kommune

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Hjørring Kommune

Hjørring Kommune har i flere år haft bæredygtighed og grøn omstilling højt på den politiske dagsorden, hvor vi med afsæt i FN´s verdensmål ca. hvert fjerde år udarbejder en kommunal Energiplan.

Energiplanen sætter rammen for de mål og handlinger der er aftalt med en række samarbejdspartnere bl.a. reduktion af energiforbrug og optimering af affaldshåndtering.

Som klimakommune der skal reducere vores CO2 udledning med 3 % om året – ser Hjørring Kommune som offentlig virksomhedsaktør stor synergieffekt i at deltage i S2C projektet og vi har gode erfaringer med fra tidligere Interreg samarbejder i Skandinavien.

Vi deltager endvidere i et Interreg projekt om adfærdsændring indenfor transport og pendling.

Vi har haft fin succes via projekt Gamle Mursten at sikre et materialegenbrug fra nedtagning af nedslidte ejendomme som har medført et øget fokus på den merværdi der kan skabes via genbrug af byggematerialer.

I vore bygge- og anlægsudbud implementeres nu krav om vurdering af byggematerialer til mulig genanvendelse, hvilket vi ser som et positivt bidrag til de kommende renoveringer og nybyggerier i kommunalt regi.

Med deltagelsen i S2C projektet ønsker vi at belyse hvordan vi i kommunale ejendomsrenoveringer kan implementere og forankre det cirkulære mindset og se det at genanvende og arealoptimere som positive tiltag dels ift. det totaløkonomiske perspektiv dels ift. brugeroplevelsen af vore bygninger i dagligdagen.

Om S2C

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Klimakrisen er ikke begrænset af landegrænser – og det er innovation inden for bæredygtigt byggeri heller ikke. Udviklingen går stærkt og læringskurven er stejl. Derfor gør vi klogt i at vidensdele og samarbejde på tværs af Danmark, Norge og Sverige om at mindske klima- og miljøpåvirkningen, når vi bygger.

Scandinavian Sustainable Circular Constructions partnere vil være frontrunners inden for bæredygtigt og cirkulært offentligt byggeri, fordi det er tvingende nødvendigt.