Cirkulært materialevalg

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Stigsborg Børne- og Ungeunivers

Aktiviteten Cirkulært materialevalg og kompetenceopbygning handler overordnet om at understøtte kompetenceudvikling af byggeafdelinger i Aalborg og Hjørring kommune i forhold til at træffe miljørigtige materialevalg som en del af cirkulært byggeri. Der arbejdes med byggeriet af Stigsborg Børne- & Ungeunivers som case for aktiviteten.

Aktiviteten vil understøtte, at der i casen Stigsborg Børne- & Ungeunivers bliver arbejdet med et øget fokus på cirkulære materialer i byggeriet. Cirkulære materialer betegnes både som genbrugsmaterialer og certificerede C2C- materialer (cradle to cradle). Der er fokus på materialer og design som understøtter design for disassembly.

Processen inkluderer bl.a. markedsafdækning og samarbejde med de medarbejdere, der er involveret i processen for at forberede en ny dialog og proces, der skal sikre mere cirkulær økonomi, bæredygtighed og innovation i byggeriet.

Aktiviteten har til hensigt at bidrage med general indsigt i cirkulær økonomi og hvordan cirkulær økonomi i praksis indarbejdes gennem bl.a. materialevalg gennem hele forløbet af byggeriet fra udbud til realisering.

Dette gøres bl.a. andet gennem anvendelse af værktøjer som LCA (Life Cycle Assessment) og LCC (Life Cycle Costing) til at skabe overblik over materialers miljøpåvirkning i et totaløkonomisk perspektiv. Dette for at sikre, at der træffes beslutninger på et velfunderet vidensgrundlag.

I forhold til kompetenceopbygning vil aktiviteten bl.a. gennemføre årlige kompetencehøjnende tiltag, hvor konsulenter/partnere med ekspertise indenfor værktøjerne LCA og LCC inddrages på strategisk udvalgte tidspunkter for
at opbygge kompetencerne hos relevante parter.

Det er en stor fordel for Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark at være en del af S2C projektet, da vi får mulighed for at videndele og trække på erfaringer vedr. bæredygtigt materialevalg, bl.a. fra partnerne fra Norge, som har stor erfaring med at understøtte materialevalg gennem LCA og LCC.

Om S2C

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Klimakrisen er ikke begrænset af landegrænser – og det er innovation inden for bæredygtigt byggeri heller ikke. Udviklingen går stærkt og læringskurven er stejl. Derfor gør vi klogt i at vidensdele og samarbejde på tværs af Danmark, Norge og Sverige om at mindske klima- og miljøpåvirkningen, når vi bygger.

Scandinavian Sustainable Circular Constructions partnere vil være frontrunners inden for bæredygtigt og cirkulært offentligt byggeri, fordi det er tvingende nødvendigt.