Hoppet

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Hoppet

Energikontor Väst har i projektet uppdraget att utveckla och kommunicera kunskapspaket med en tydlig koppling till hållbart byggande.

Hela byggnadens livscykel räknas. Det är från val av plats och uppförande av byggnaden, genom byggnadens hela brukandeperiod, till den tänkta avvecklingen i en förhoppningsvis avlägsen framtid. Projektet delar in denna livscykel i 7 faser och kunskapspaketen ska knyta an till dessa.

Projektets inledande arbete innefattar omvärldsanalys i syfte att finna ”Best practises” och att knyta kontakter med rätt kompetenser inom hållbart byggande. Med detta säkerställs att projektets insatser i kunskapspaketen startas med bas i dagens bästa vetande.

Prioriterade behovsägare är projektets egna tre CASE. De stöttas proaktivt genom möjlighet att styra kunskapspaketens inriktning, men också reaktivt genom stöttning från expertis i frågeställningar som uppstår under projektets gång.

Baserat på omvärldsanaIys och de projektinterna behoven utvecklas kunskapspaketen under projektets gång. I detta arbete anlitas hjälp från ledande expertis inom aktuella områden.

Längre fram i projektet genomförs kompetenshöjande åtgärder där kunskapspaketen förmedlas till projektets parter och till offentliga byggare i ett större sammanhang. Projektet bidrar till att offentliga byggherrar i en framtid bygger än mer hållbart, energieffektivt och cirkulärt.

 

Lansering av handbok i praktiskt återbruksarbete

Under senaste halvåret har 11 bolag inom byggsektorn i Västra Götaland deltagit i Byggutmaningen Återbruk, där bolagen med experters hjälp har vägletts och guidats att utveckla sitt egna bolags återbruksarbete. Här är våra tips till dig – en handbok för ökat återbruk, helt enkelt!

Læs handbok i praktiskt återbruksarbete

Byggeriet af Hoppet skrider frem

I videoen herunder kan du høre Hanna Ljungstedt fortælle, hvordan byggeriet af Hoppet skrider frem.

Om S2C

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Klimakrisen er ikke begrænset af landegrænser – og det er innovation inden for bæredygtigt byggeri heller ikke. Udviklingen går stærkt og læringskurven er stejl. Derfor gør vi klogt i at vidensdele og samarbejde på tværs af Danmark, Norge og Sverige om at mindske klima- og miljøpåvirkningen, når vi bygger.

Scandinavian Sustainable Circular Constructions partnere vil være frontrunners inden for bæredygtigt og cirkulært offentligt byggeri, fordi det er tvingende nødvendigt.

illustration