Aalborg Kommune

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Aalborg Kommune

Aalborg Kommune er lead partner for S2C. Vi har valgt at tage den rolle, da kommunen har en vision om at implementere Verdensmålene, bæredygtighed og cirkulær økonomi i byggeriet. Vi føler et ansvar for at opbygge viden og kompetencer i organisationen og vi føler et medansvar som kommunal myndighed til at gå forrest indenfor bæredygtigt byggeri. Aalborg Kommune har lead partner erfaring fra projektet Green Building A-Z, hvor oplevelsen fra partnerskabet er et velfungerende projekt og samarbejde. Vi vil bygge videre på de tilegnede kompetencer og erfaringer, til at opnå et effektivt og velfungerende partnerskab i dette projekt.

Aalborg Kommune byder ind med et bredt spektrum af kompetencer i byggeprocessen fra flere forvaltninger. Derudover bidrager AAK med en case og erfaring som lead partner. Skoleforvaltningen (SF) og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen (FB) er bygherre på skolen, Børne- og Ungeuniverset (AAKs case). De bidrager med en stor viden om kommunens skolebyggerier, og de er eksperter på at få pædagogik og læring tænkt ind i byggeriet. Borgmesterens Forvaltning (BF) deltager med afdelingerne AaK Bygninger og Business Aalborg. AaK Bygninger er intern bygherrerådgiver for SF og bidrager med viden om kommunale udbud, DGNB certificering og byggeproces. Business Aalborg bidrager bl.a. med informationskanaler til virksomheder. Miljø- og Energiforvaltningen (MEF) bidrager med viden inden for bæredygtighed og cirkulær økonomi i byggeriet. I afdelingen Bæredygtighed & Udvikling arbejdes der i forvejen med at implementere mere bæredygtige løsninger i hele byggeriets værdikæde, og EU-projektet skal være med til at styrke og understøtte dette arbejde. Samarbejdet i projektet bidrager til at få kompetencemængden udnyttet korrekt på de mest ideelle tidspunkter i byggeprocessen.

Aalborg Kommune deltager i projektet, da vi har en vision om bæredygtigt og cirkulært kommunalt byggeri. Projektets ambition om at være spydspidser indenfor bæredygtigt og cirkulært byggeri på udvalgte områder, matcher AAKs vision om at bygge bæredygtigt, og vi føler en vis forpligtelse til at være foregangskommune i  Nordjylland og udbrede viden og kompetencer til de øvrige kommuner i regionen. AAKs Bæredygtighedsstrategi (påbegyndes i 2019), tager udgangspunkt i FNs Verdensmål. Projektets arbejde med at øge kommunens bygherrekompetencer med prioritet af bæredygtighed og cirkulær økonomi i kommunale udbud på byggerier, kan hjælpe os til at arbejde aktivt med verdensmålene.

Projektet kan give AAK øget viden og kompetencer til at tænke bæredygtighed og cirkulær økonomi ind i byggeriet. Samarbejdet i projektet kan udvikle modeller og redskaber, så vi kan opnå vores vision. Det er en udfordring at ændre vaner og omstille kommunens arbejdsprocesser til en integreret tilgang til bæredygtighed i forhold til kommunens bygninger og byggerier. Projektet kan hjælpe os med at holde fokus på omstillingen og give os redskaberne til at opnå den. Byggerier går på tværs af kommunens forvaltninger og flere afdelinger skal inddrages i forandringsprocessen for at integrere bæredygtighed i hele byggeprocessen. Derfor er forankringsaktiviteterne i projektet vigtige for vores organisation – for at beslutningstagerne opnår den rette viden for at prioritere bæredygtigt byggeri og at medarbejderne ikke falder “tilbage” til, hvordan man “plejer” at gøre.

Læs mere om Aalborg Kommunes case

Om S2C

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Klimakrisen er ikke begrænset af landegrænser – og det er innovation inden for bæredygtigt byggeri heller ikke. Udviklingen går stærkt og læringskurven er stejl. Derfor gør vi klogt i at vidensdele og samarbejde på tværs af Danmark, Norge og Sverige om at mindske klima- og miljøpåvirkningen, når vi bygger.

Scandinavian Sustainable Circular Constructions partnere vil være frontrunners inden for bæredygtigt og cirkulært offentligt byggeri, fordi det er tvingende nødvendigt.