Alexandersoninsitutet

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Alexandersoninsitutet

Alexandersoninstitutet är en del av Varbergs kommun och har uppdraget att arbeta med efterfrågad utvecklig. Institutet har de senaste tio åren arbetat med över 30 EU-projekt inom såväl strukturfonder som sektorsprogram. Ett av de tidigare projekten är Green Building A-Z, föregångaren till S2C. Vi arbetade där med kompetenshöjande åtgärder för såväl offentlig som privat sektor. Vi hade mycket goda erfarenheter från samarbetet i projektet Green Building A-Z och ville arbeta vidare med detta konsortium. Denna gång har vi valt att fokusera på metod- och modellutveckling och tror att vår kompetens och erfarenhet kan bidra till projektet som helhet. Mer spcifik arbetar vi med att ta fram en modell för pedagogik i byggeri med erfarenheter från våra tre länder.

Om S2C

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Klimakrisen er ikke begrænset af landegrænser – og det er innovation inden for bæredygtigt byggeri heller ikke. Udviklingen går stærkt og læringskurven er stejl. Derfor gør vi klogt i at vidensdele og samarbejde på tværs af Danmark, Norge og Sverige om at mindske klima- og miljøpåvirkningen, når vi bygger.

Scandinavian Sustainable Circular Constructions partnere vil være frontrunners inden for bæredygtigt og cirkulært offentligt byggeri, fordi det er tvingende nødvendigt.