Pedagogik i byggeri

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Pedagogik i byggeri

Uppdrag:
Alexandersoninstitutet kommer att undersöka hur skolans rum kan stödja framtidens pedagogik genom att skapa en modell så att andra byggnationer i högre grad kan lära av den och att hållbar pedagogisk byggnation kan planeras in.

Modellen kommer att bestå av pedagogiska åtgärder och beskrivning av hur användning kan ske av hållbart byggande. En erfarenhetsinsamling kommer därför att utföras så att framtida byggande i större syfte kan använda sig av hållbara byggnader pedagogiskt och i kommunikation med medborgare.

Arbetet kommer innebära undersökningar av förutsättningarna för utbildningsbyggnader för barn/elever/studenter för att få en större förståelse för hur modellen på ett bättre sätt kan hjälpa pedagoger/lärare att använda byggnaden och skapa en ökad samverkan med de byggnadstekniska avdelningarna i kommunerna.

Vad har vi hunnit med?
Under 2021 upphandlades Ingrid Svetoft (du kan läsa mer om henne här) som sett över processen av piloten Hoppet förskola (Backa kyrkogata 11 förskola) i Göteborg för att sedan med hjälp av tidigare erfarenheter, intervjuer med partners i projektet ta fram en modell för pedagogik i byggeri, som fokuserar på överlämning av förskola/skola till brukarna av byggnaden.

En första prototyp av modellen togs fram i januari. Till denna prototyp har partnerskapet i S2C projektet gett feedback och input. Fördjupande diskussioner har sedan gjorts med Förskoleförvaltningen i Göteborg, Hjørring kommune samt representanter från Aalborg kommune där sedan en slutlig modell tas fram.

Modellen är uppbyggd på 8 olika moduler som är uppdelade i Kunskapsbanken och Pedagogiska moduler:

Kunskapsbanken:

  1. Ord & begrepp
  2. Byggprocess
  3. Byggnad & utemiljö
  4. Användning av byggnad & utemiljö

Pedagogiska moduler:

  1. Förstå vår byggnad & utemiljö
  2. Pedagogisk verksamhet
  3. Kunskapshöjande insatser
  4. Förvaltning och utveckling

Modellen kommer att finnas tillgänglig i sin helhet innan avslutat projekt i september 2022.

Ett event för att sprida modellen kommer att arrangeras på Campus Varberg den 12 september. Mer information om eventet kommer här: https://campus.varberg.se/

Om S2C

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Klimakrisen er ikke begrænset af landegrænser – og det er innovation inden for bæredygtigt byggeri heller ikke. Udviklingen går stærkt og læringskurven er stejl. Derfor gør vi klogt i at vidensdele og samarbejde på tværs af Danmark, Norge og Sverige om at mindske klima- og miljøpåvirkningen, når vi bygger.

Scandinavian Sustainable Circular Constructions partnere vil være frontrunners inden for bæredygtigt og cirkulært offentligt byggeri, fordi det er tvingende nødvendigt.