AP 4.7 Pedagogik i byggeri

Scandinavian Sustainable Circular Construction

AP 4.7 Pedagogik i byggeri

Alexandersoninstitutet kommer att undersöka hur skolans rum kan stödja framtidens pedagogik genom att skapa en modell så att andra byggnationer i högre grad kan lära av den och att hållbar pedagogisk byggnation kan planeras in.

Modellen kommer att bestå av pedagogiska åtgärder och beskrivning av hur användning kan ske av hållbart byggande. En erfarenhetsinsamling kommer därför att utföras så att framtida byggande i större syfte kan använda sig av hållbara byggnader pedagogiskt och i kommunikation med medborgare.

Arbetet kommer innebära undersökningar av förutsättningarna för utbildningsbyggnader för barn/elever/studenter för att få en större förståelse för hur modellen på ett bättre sätt kan hjälpa pedagoger/lärare att använda byggnaden och skapa en ökad samverkan med de byggnadstekniska avdelningarna i kommunerna.

Om S2C

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Klimakrisen er ikke begrænset af landegrænser – og det er innovation inden for bæredygtigt byggeri heller ikke. Udviklingen går stærkt og læringskurven er stejl. Derfor gør vi klogt i at vidensdele og samarbejde på tværs af Danmark, Norge og Sverige om at mindske klima- og miljøpåvirkningen, når vi bygger.

Scandinavian Sustainable Circular Constructions partnere vil være frontrunners inden for bæredygtigt og cirkulært offentligt byggeri, fordi det er tvingende nødvendigt.