Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE) er et nordjysk netværk med ambition om at sætte Nordjylland i front i den grønne omstilling og har eksisteret i 12 år. NBE er et samarbejde mellem alle nordjyske kommuner, erhvervskontorer, det private erhvervsliv, energiselskabet Norlys A/S og Aalborg Universitet. Som et offentlig-privat netværk bygger NBE bro mellem det private erhvervsliv, det offentlige og vidensinstitutioner og ud fra denne triple helix tankegang, arbejdes der målrettet med bæredygtig omstilling.

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark har stor faglig ekspertise indenfor bæredygtig udvikling, og har deltaget i og været projektleder for en række eksternt finansieret projekter omkring fremme af en bæredygtig udvikling i det nordjyske erhvervsliv. Netværket har dermed oparbejdet erfaringer med at lede og deltage i eksternt finansierede projekter til fremme af bæredygtig udvikling.

Projektet S2C understøtter og fremmer den bæredygtige udvikling, som Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark har som formål at igangsætte hos virksomheder og det offentlige i Region Nordjylland. Med deltagelse i S2C ser netværket frem til at dele viden og udveksle erfaringer inden for bæredygtigt byggeri med vores skandinaviske naboer, samt videreføre og udbygge vores gode samarbejde på tværs af landene.

Om S2C

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Klimakrisen er ikke begrænset af landegrænser – og det er innovation inden for bæredygtigt byggeri heller ikke. Udviklingen går stærkt og læringskurven er stejl. Derfor gør vi klogt i at vidensdele og samarbejde på tværs af Danmark, Norge og Sverige om at mindske klima- og miljøpåvirkningen, når vi bygger.

Scandinavian Sustainable Circular Constructions partnere vil være frontrunners inden for bæredygtigt og cirkulært offentligt byggeri, fordi det er tvingende nødvendigt.