Kommunenetværk inom hållbart byggande

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Kommunenetværk inom hållbart byggande

Energikontor Väst upprättar i projektet ett kommunnätverk som ska verka för ett hållbart byggande. Kommunnätverket finns i Västra Götaland, där 49 kommuner ges möjlighet att medverka.

Nätverket är en kanal för resultatspridning och erfarenhetsdelning från projektet, men också en källa till behovsinhämtning och input till uppdrag i projektet.

Nätverket förväntas även samverka med Västra Götalandsregionens Klimat 2030 arbete och Fossilfritt Sveriges färdplan för Bygg- och anläggningssektorn.

Videoer fra netværksmøderne

YouTube kanal med S2C kommunenetværksmøder

Om S2C

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Klimakrisen er ikke begrænset af landegrænser – og det er innovation inden for bæredygtigt byggeri heller ikke. Udviklingen går stærkt og læringskurven er stejl. Derfor gør vi klogt i at vidensdele og samarbejde på tværs af Danmark, Norge og Sverige om at mindske klima- og miljøpåvirkningen, når vi bygger.

Scandinavian Sustainable Circular Constructions partnere vil være frontrunners inden for bæredygtigt og cirkulært offentligt byggeri, fordi det er tvingende nødvendigt.