AP 4.5 Offentlig forankring

Scandinavian Sustainable Circular Construction

AP 4.5 Bæredygtig renovering af bygninger

Hvad går det ud på?
Vores case fokuserer på renoveringsopgaver i den kommunale ejendomsportefølje. Vi vil arbejde med forankring af det bæredygtige perspektiv, når vi skal tage stilling til, hvordan vi renoverer vores offentlige bygninger i dag og i fremtiden.

Vi har valgt at arbejde med to typer af renoverings cases:

1. En case tidligt i forløbet, før der aftalt hvilke arbejder, der skal udføres og lavet budget.
2. En case taget fra anlægspuljen, hvor der ér lavet behovs- og renoveringsvurdering.

Hvorfor har vi valgt denne case til S2C?
Ønsket er at sikre en bedre totaløkonomi (anlæg+drift) i vores renoveringsopgaver. Vi ønsker også at opnå en fælles læring ift. brugen af de cirkulære tankesæt – både for brugerne af vores bygninger og for os som rådgivere.

Forankringen af det bæredygtige mindset skal sikres aktiv udbredelse i administrationen.

Vi har som succeskriterie at se en direkte mulighed for at genbruge byggematerialer fra bygningen i den konkrete renoveringsopgave. Samtidig skal forståelsen og anvendelsen af genbrug i opgaverne udbredes til alle aktører.

De to cases skulle gerne i 1:1 vise udfordringer og afdække muligheder for genbrug og hvad det konkret vil sige at designe rum med en bæredygtige dagsorden.

Hvad er målet og hvilke resultater forventer vi?
Målet er at renovere bæredygtigt med fokus på både anlæg og drift samt at få en forbedret daglig brug af lokalerne.

Bygningernes materiale / ressource forbrug skal kortlægges og bruges som afsæt for renovering med tanke på cirkularitet – herunder brugerinddragelse og orientering om, hvad det vil sige at tænke et vist omfang af genbrug af byggematerialer ind i renoveringen, og hvad det har af afledte effekter på indeklima, miljø, økonomi, drift og læringspotentiale.

Hvordan samarbejder/videndeler vi med andre partnere fra S2C?
De løbende erfaringer fra de 2 renoveringscases samt fra de 3 bygge cases vil danne afsæt for kursusforløb for interne aktører i den offentlige forvaltning.

Kursusforløbet vil blive udført i samarbejde med NBEN, som arbejder med de eksterne aktører indenfor byggeri.

Vi tilpasser de enkelte kurser afhængig af hvilke aktører, der skal lære om det bæredygtige byggeri og design af bæredygtige omgivelser.

Hvilket output forventer vi på arbejdspakke 4.5?
Slutmålet er at udarbejde en forankringsmodel for S2C projektet som helhed.
Modellen skal være en best practice model ift. det at arbejde med forankring af en bæredygtig dagsorden i en offentlig administration.

Om S2C

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Klimakrisen er ikke begrænset af landegrænser – og det er innovation inden for bæredygtigt byggeri heller ikke. Udviklingen går stærkt og læringskurven er stejl. Derfor gør vi klogt i at vidensdele og samarbejde på tværs af Danmark, Norge og Sverige om at mindske klima- og miljøpåvirkningen, når vi bygger.

Scandinavian Sustainable Circular Constructions partnere vil være frontrunners inden for bæredygtigt og cirkulært offentligt byggeri, fordi det er tvingende nødvendigt.