Offentlig forankring

Scandinavian Sustainable Circular Construction

illustration

Bæredygtig renovering af bygninger

Hvad går det ud på?
Vores case fokuserer på renoveringsopgaver i den kommunale ejendomsportefølje. Vi vil arbejde med forankring af det bæredygtige perspektiv, når vi skal tage stilling til, hvordan vi renoverer vores offentlige bygninger i dag og i fremtiden.

Vi har valgt at arbejde med en case taget fra anlægspuljen, hvor der ér lavet behovs- og renoveringsvurdering. Casen tager afsæt i en renovering af klimaskærmen på Muldbjergskolen.

Hvorfor har vi valgt denne case til S2C?
Ønsket er at sikre en bedre totaløkonomi (anlæg+drift) i vores renoveringsopgaver. Vi ønsker også at opnå en fælles læring ift. brugen af de cirkulære tankesæt – både for brugerne af vores bygninger og for os som rådgivere.

Forankringen af det bæredygtige mindset skal sikres aktiv udbredelse i administrationen.

Vores mål er at kunne genbruge byggematerialer fra bygningen og/eller andre bygninger i den konkrete renoveringsopgave. Samtidig skal forståelsen og anvendelsen af genbrug i opgaverne udbredes til alle aktører.

Vores case skal gerne i 1:1 vise udfordringer og afdække muligheder for genbrug, og hvad det konkret vil sige at designe rum med en bæredygtig dagsorden.

Hvordan samarbejder/videndeler vi med andre partnere fra S2C?
De løbende erfaringer fra vores renoveringscase har dannet afsæt for kursusforløb for interne aktører i den offentlige forvaltning. Derudover har vi startet et netværk blandt kursusdeltagerne, som vi støtter i at udveksle viden ift. bæredygtigt byggeri. Det har vi selv brugt en del allerede ift. at inddrage andres erfaringer i vores arbejde.

Dette netværk vil vi forstærke det videre arbejde med i 2022, så det kan danne grundlag for udbredelsen af vores forankringsmodel.

Aktiviteter i 2021

Genbrug af byggematerialer fra nedtagningscase

Efter vi har gennemført en ressourcekortlægning på en af vores nedtagningscases, kunne vi se en del materialer med godt genbrugspotentiale.

Under kortlægningen afdækkede vi nogle arbejdsprocesser, som forhindrede en glidende proces. Denne viden tager vi med til udformningen af vores forankringsmodel.

Se hvordan vi har genbrugt materialerne i videoen her.

Kursusforløb: Bæredygtigt byggeri – sådan kommer du fra tanke til handling

I efteråret gennemførte vi et kursusforløb for offentligt ansatte i de nordjyske kommuner og S2C-projektpartnere. Formålet var at klæde dem bedre på ift. bæredygtigt byggeri, og danne et grundlag for mere erfaringsudveksling blandt deltagerne.

Målgrupper

Vi har tidligere identificeret de forskellige målgrupper for renovering/nybyggeri med cirkulær tankegang. Derfor kunne vi med succes invitere de forskellige faggrupper til vores kursusforløb, hvor det resulterede i spændende diskussioner på tværs af professioner og organisationer, og en øget bevidsthed blandt alle professioner om deres rolle i den bæredygtige dagsorden.

Vi håber, at vi med vores forankringsmodel vil være i stand til at videregive denne viden til alle nordiske kommuner.

Hvad er målet og hvilke resultater forventer vi?
Målet er, at vi kan fremvise de første små og evt. større renoveringsprojekter, hvor der er genbrugt materialer med fokus på både anlæg og drift samt en forbedret daglig brug af lokalerne.

Andre kommunale bygninger, som skal nedrives, skal nu have kortlagt deres ressourcer/materialer og bruges som afsæt for renovering med tanke på cirkularitet – det vil sige, at tænke et vist omfang af genbrug af byggematerialer ind i renoveringen, og overveje, hvad det har af afledte effekter på indeklima, miljø, økonomi, drift og læringspotentiale.

Slutmålet er at udarbejde en forankringsmodel for S2C projektet som helhed.
Modellen skal være en best-practice model ift. det at arbejde med forankring af en bæredygtig dagsorden i en offentlig administration.

arbejdspakke 4.5 illustration af model

Om S2C

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Klimakrisen er ikke begrænset af landegrænser – og det er innovation inden for bæredygtigt byggeri heller ikke. Udviklingen går stærkt og læringskurven er stejl. Derfor gør vi klogt i at vidensdele og samarbejde på tværs af Danmark, Norge og Sverige om at mindske klima- og miljøpåvirkningen, når vi bygger.

Scandinavian Sustainable Circular Constructions partnere vil være frontrunners inden for bæredygtigt og cirkulært offentligt byggeri, fordi det er tvingende nødvendigt.