Energikontor Väst

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Energikontor Väst

Energikontor Väst är ett av 15 regionala energikontor i Sverige och är en del av Innovatum AB där vi genom samverkans- och utvecklingsprojekt främjar omställningen till energieffektivisering och ett förnybart energisystem.

Vi driver bla tre kunskapsplattformar inom Biogas, Solenergi och vindkraft och har ett flertal  nätverk och projekt tillsammans med offentliga organisationer och näringsliv. På uppdrag av Energimyndigheten samordnar vi kommunernas energi- och klimatrådgivare. Vi driver ett kommunnätverk för hållbar utveckling och främjar och stöttar energieffektivisering i företag.

Vi vill göra skillnad genom att engagera oss för andras utveckling med kompetensutveckling och innovation inom regionen.

Inom hållbart byggande är vi förutom S2C, part i projektet Tillverka i trä och vi var också del i tidigare projektet Green building A-Z.

Vi arbetar löpande tätt tillsammans med andra myndigheter, kommuner, företag och organisationer.

Läs mer på www.enegikontorvast.se och www.innovatum.se.

Om S2C

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Klimakrisen er ikke begrænset af landegrænser – og det er innovation inden for bæredygtigt byggeri heller ikke. Udviklingen går stærkt og læringskurven er stejl. Derfor gør vi klogt i at vidensdele og samarbejde på tværs af Danmark, Norge og Sverige om at mindske klima- og miljøpåvirkningen, når vi bygger.

Scandinavian Sustainable Circular Constructions partnere vil være frontrunners inden for bæredygtigt og cirkulært offentligt byggeri, fordi det er tvingende nødvendigt.