Rapporter og guides

Her kan du finde rapporter og guides, som er udviklet i S2C-projektet.

Rapporter og guides fra projektet

Har kan du finde alle rapporter og guides, som er lavet i forbindelse med S2C-projektet.

Kunskapspaket

I S2C-projektet har fem så kallade kunskapspaket tagits fram, dessa skall stötta kunskapsuppbyggnad inom klimateffektivt byggande.

Energieffektiv byggproduktion – Rapporten beskriver hur arbetet med energieffektivisering på byggarbetsplatsen kan utvecklas.

Energieffektiva byggnader, teknikval och drift – Rapporten berättar om energieffektiva byggnader från mål och kravformulering, genom hela byggprojektet och med tips för drift och förvaltningsfasen.

Arkitektur, konstruktion och materialval för minskad klimatpåverkan – Rapporten berättar om klimatkravställning och klimatberäkning samt hur detta kan realiseras i byggnadsdesignen, bla förmedlas strategier till stöd för byggnadskonstruktion och materialval.

Hållbart byggande i tidigt skede – Rapporten sammanställer kunskaper inom ekosystemtjänster och bevarandet av grönstrukturer att tillämpa för lokalisering och planering av förskola/skola.

Arbetssätt och kompetenser till stöd för hållbart byggande – Rapporten diskuterar specifika processer, arbetssätt samt kompetenser och former för samverkan till stöd för utveckling inom det klimateffektiva byggandet.

Rapporter

Guide för klimateffektivt byggande

Klimatarbete Hoppet — delrapport 1, systemskede

Klimatarbete Hoppet — delrapport 2, byggskede 

Hoppet – Klimatpåverkan över alla livscykelskeden

Rapport –  Klimat- och kostnadsberäkning återbrukade möbler

Guide klimat och miljösmarta arbetsmetoder inom förskolan

 

Verktyg

A5-kalkulatoren – Verktøy som kan brukes til å beregne energiforbruk og CO2-påvirkning knyttet til bearbeiding av grunn samt bygging og tørk av bygninger, dvs. A5-fasen i livsløpsmodellen for byggeri. Verktøyet er tilpasset skandinaviske prosjekter. Her kan du legge inn forbrukstall for «ditt prosjekt» og se hvilke deler av byggefasen som er mest energiintensiv og karbonintensiv eller hvilke energibærere som dominerer dette bildet. Du får også frem indikatorer som brukes i forskningen og kan da enklere sammenlikne ditt prosjekt mot andre. For ytterligere informasjon om verktøyet ta kontakt med bygg- og eiendomsavdelingen hos www.agderfk.no.

 

Vetenskapliga artiklar

Indikatorer for bæredygtigt byggeri

Om S2C

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Klimakrisen er ikke begrænset af landegrænser – og det er innovation inden for bæredygtigt byggeri heller ikke. Udviklingen går stærkt og læringskurven er stejl. Derfor gør vi klogt i at vidensdele og samarbejde på tværs af Danmark, Norge og Sverige om at mindske klima- og miljøpåvirkningen, når vi bygger.

Scandinavian Sustainable Circular Constructions partnere vil være frontrunners inden for bæredygtigt og cirkulært offentligt byggeri, fordi det er tvingende nødvendigt.