Bæredygtig byggeplads

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Bæredygtig byggeplads

Aktiviteten Bæredygtig Byggeplads handlede overordnet om at sikre, at Aalborg Kommunes byggepladser i fremtiden understøtter en bæredygtig udvikling. Der blev arbejdet med byggeriet af Stigsborg Børn og Unge Univers som case for aktiviteten.

Fokus var på at reducere CO2-emissioner mest muligt på byggepladsen igennem flere tiltag inden for driften af en byggeplads. Der var fokus på blandt andet entreprenørmaskinernes drivmidler, Energirigtige mandskabsvogne, belysning på pladsen, udtørring af byggeriet, brug af vedvarende energi, korrekt opbevaring af byggematerialer.

For at understøtte den sociale del af en bæredygtig byggeplads skal der, foruden fokus på arbejdsmiljø, ske en involvering af nærmiljøet i byggeprojektet, for at få lokal accept og forankring af byggeriet. Derudover skal der undersøges mulighed for jobskabelse for folk på kanten af arbejdsmarkedet. Det var også aktivitetens formål at fremme cirkulær økonomi gennem affalds- og ressourcehåndtering på byggepladsen.

Projektet samarbejdede med Aalborg Kommunes Byggeafdeling gennem udbudsprocessen for understøtte at ambitionerne om en bæredygtig byggeplads blev indfriet.

Udviklingspotentialet lå i at man i Aalborg Kommune ikke har haft en ensrettet model for, hvordan der stilles direkte krav i udbuddet om bæredygtighed, CO2-reduktion og fremme af cirkulær økonomi på kommunes byggepladser. En model for arbejdet med bæredygtige byggepladser i Aalborg Kommune – hvad kan det indeholde, hvordan stilles kravene i udbuddet samt hvordan dokumenteres det, var et af de mål, man arbejde mod som output af aktiviteten.

Fremdrift i aktiviteten

Udbuddet til Stigsborg Børne- og Ungeunivers er udviklet af Aak Bygninger i samarbejde med et videnskonsortie på området. Igennem dette samarbejde har der været fokus på blandt andet ”Bæredygtig byggeplads” hvor følgende elementer er blevet indført:

Affaldssortering og genanvendelse

En plan for genanvendelse af overskudsmaterialer i byggeriet – sortering i flest mulige fraktioner – affaldssorteringen skal forholde sig til byggeriets faser og ikke kun affaldsfraktioner.

Fossil- og energiminimeret byggeplads

Minimering af fossilebrændstoffer og energi – fokus på eldrevne maskiner og værktøj – anvendelse af biodiesel eller HVO100 til brændstofdrevne maskiner.

Information på byggeplads

Nærmiljø og lokalområde skal inspireres af og have mulighed for at skabe en tilknytning til byggeriet. Det understøtter et fælles ejerskab og ansvar overfor den efterfølgende brug af bygningen – fælles mødested, som rummer informationer om byggeriets stade og formidler projektets visioner og baggrund når det gælder bygningen og dets omgivelser – skabe stor synlighed omkring hvilke bæredygtige tiltag projektet repræsenterer.

Om S2C

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Klimakrisen er ikke begrænset af landegrænser – og det er innovation inden for bæredygtigt byggeri heller ikke. Udviklingen går stærkt og læringskurven er stejl. Derfor gør vi klogt i at vidensdele og samarbejde på tværs af Danmark, Norge og Sverige om at mindske klima- og miljøpåvirkningen, når vi bygger.

Scandinavian Sustainable Circular Constructions partnere ville være frontrunners inden for bæredygtigt og cirkulært offentligt byggeri, fordi det var og er tvingende nødvendigt.