AP4.2 Bæredygtig byggeplads

Scandinavian Sustainable Circular Construction

AP4.2 Bæredygtig byggeplads

Aktiviteten Bæredygtig Byggeplads handler overordnet om at sikre, at Aalborg Kommunes byggepladser i fremtiden understøtter en bæredygtig udvikling. Der arbejdes med byggeriet af Stigsborg Børn og Unge Univers som case for aktiviteten.

Fokus er på at reducere CO2-emissioner mest muligt på byggepladsen igennem flere tiltag inden for driften af en byggeplads. Der fokuseres blandt andet på entreprenørmaskinernes drivmidler, Energirigtige mandskabsvogne, belysning på pladsen, udtørring af byggeriet, brug af vedvarende energi, korrekt opbevaring af byggematerialer.

For at understøtte den sociale del af en bæredygtig byggeplads skal der, foruden fokus på arbejdsmiljø, ske en involvering af nærmiljøet i byggeprojektet, for at få lokal accept og forankring af byggeriet. Derudover undersøges mulighed for jobskabelse for folk på kanten af arbejdsmarkedet. Det er også aktivitetens formål at fremme cirkulær økonomi gennem affalds- og ressourcehåndtering på byggepladsen.

Det er NBE’s opgave er at samarbejde med Aalborg Kommunes Byggeafdeling gennem udbudsprocessen for understøtte at ambitionerne om en bæredygtig byggeplads bliver indfriet.

Udviklingspotentialet ligger i at man i Aalborg Kommune ikke har haft en ensrettet model for, hvordan der stilles direkte krav i udbuddet om bæredygtighed, CO2-reduktion og fremme af cirkulær økonomi på kommunes byggepladser. En model for arbejdet med bæredygtige byggepladser i Aalborg Kommune – hvad kan det indeholde, hvordan stilles kravene i udbuddet samt hvordan dokumenteres det, er et af de mål der arbejdes med som output af aktiviteten.

Det er en stor fordel for os at være en del af S2C projektet, da vi får mulighed for at trække på erfaringer vedr. Bæredygtig byggeplads fra partnerne fra Norge og Sverige. Det er givtigt at det er på forskellige områder, at vi kan søge sparring ved partnerne i S2C – Gøteborg Stad, er ligesom os i gang med at afsøge muligheder for hvordan CO2 udledninger fra Byggepladsen kan mindskes, mens vi fra vores partnere i Agder Fylkes Kommune kan hente konkret viden om, hvordan krav til dele af den bæredygtig byggeplads er blevet stillet i udbuddet.

Om S2C

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Klimakrisen er ikke begrænset af landegrænser – og det er innovation inden for bæredygtigt byggeri heller ikke. Udviklingen går stærkt og læringskurven er stejl. Derfor gør vi klogt i at vidensdele og samarbejde på tværs af Danmark, Norge og Sverige om at mindske klima- og miljøpåvirkningen, når vi bygger.

Scandinavian Sustainable Circular Constructions partnere vil være frontrunners inden for bæredygtigt og cirkulært offentligt byggeri, fordi det er tvingende nødvendigt.