Byggeriets 7 faser

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Byggeriets 7 faser

illustration

Lokaliser bygg med fokus på klimavennlig og effektiv logistikk til og fra byggene. Fokuser på at byggene skal bidrar til utvikling av nærmilljøet de er plassert i og at byggene i størst mulig grad kan tilpasses tomten og ikke omvendt.

illustration

I et klimaperspektiv er den beste m2 bygg den som ikke er bygd, og den neste beste m2 er den som brukes hele tiden. Fokus på å bruke arealer til flere formål av flere aktører bidrar til å redusere byggebehovene i samfunnet. Bra for økonomien og bra for klimaet.

illustration

Kan en gjenbruke bygg ved å rehabilitere dem? Velg arealeffektive designløsninger, materialbruk med lavt CO2-utslipp og gjenbruk av arealer uansett om en rehabiliterer eller bygger nytt.

illustration

Energieffektive bygg med optimalisert energiforbruk er normen i fremtiden. Produser gjerne energi lokalt, eller utnytt allerede utbygde energibæringsløsninger slik som fjernvarme. Dette avlaster el-nettet i samfunnet og bruk av energilagring i byggene forsterker denne effekten ytterligere.

illustration

Bygging medfører i større og mindre grad behov for anleggsvirksomhet for å tilrettelegge tomten til bygging. Krev fossilfrie og i størst mulig grad utslippsfrie kjøretøyer og anleggsmaskiner. Husk at fornuftig adferd i bruken av bygg påvirker energiforbruket mye mer enn en tror. Mål og visualiser hvordan adferd påvirker energiforbruket.

illustration

Måling, styring og optimalisering av energi, enten det er varme, ventilasjon eller lys vil i betydelig grad kunne bidra til å redusere energiforbruket. Bruk LCC-verktøy i designfasen for å få et driftseffektiv bygg med lavt vedlikeholdsbehov.

illustration

Design-to-dissasemble når en bygger nytt og resirkuler eller gjenbruk materialer uavhengig av om en rehabiliterer eller bygger nytt. Effektiv sortering og resirkulering av avfall reduserer ressursbehovet i samfunnet og sparer viktige råvarer fra å bli forbrukt.