Göteborg Stad

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Göteborg Stad

Förskoleförvaltningen och Lokalförvaltningen deltar tillsammans i S2C som representanter för Göteborgs Stad.

Förskoleförvaltningen bedriver sin förskoleverksamhet i den förskola som Lokalförvaltningen bygger och förvaltar.

Göteborgs Stad har tidigare deltagit i EU-projekt om bland annat återvinning, eldrivna transportmedel och hållbara lokalsamhällen.

Erfarenhet från hållbarhetsarbete

Förskoleförvaltningen tar med sig erfarenheter från det hållbarhetsarbete som gjorts tidigare med andra förvaltningar inom Göteborgs Stad, till exempel inom områdena kemikalier, avfall, energi, måltider m.m.

Lokalförvaltningen fick 2017 uppdraget att bygga en fossilfri förskola och har sedan dess undersökt möjligheterna för att bygga och förvalta lokaler med så låg klimatpåverkan som möjligt.

Göteborgs Stad vill vara med och bidra till att utveckla klimatsmarta arbetsmetoder inom byggande och inom föreskoleverksamhet.

Återbruksdelen är extra intressant då vi ska undersöka vilka möjligheter det finns att återbruka förskolemöbler och annan både fast och lös inredning till Hoppet.

S2C är ett lärande projekt och de erfarenheter vi kan byta med varandra inom projektet kommer att vara till nytta för fler förskolor i Göteborgs Stad i framtiden.

Om S2C

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Klimakrisen er ikke begrænset af landegrænser – og det er innovation inden for bæredygtigt byggeri heller ikke. Udviklingen går stærkt og læringskurven er stejl. Derfor gør vi klogt i at vidensdele og samarbejde på tværs af Danmark, Norge og Sverige om at mindske klima- og miljøpåvirkningen, når vi bygger.

Scandinavian Sustainable Circular Constructions partnere vil være frontrunners inden for bæredygtigt og cirkulært offentligt byggeri, fordi det er tvingende nødvendigt.