S2C

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Klimakrisen er ikke begrænset af landegrænser – og det er innovation inden for bæredygtigt byggeri heller ikke. Derfor gør vi klogt i at vidensdele og samarbejde på tværs af Danmark, Norge og Sverige om at mindske klima- og miljøpåvirkningen, når vi bygger.

I S2C projektet udvikles der metoder og best practices inden for bæredygtigt offentligt byggeri til at inspirere andre og gøre det mere gennemsigtigt, hvor og hvordan man får mest bæredygtigt byggeri for pengene.

Den bæredygtige omstilling sker gennem dialog med samarbejdspartnere i byggeriets værdikæde, og ved at stille tydelige krav til rådgivere, entreprenører og leverandører.

Seneste nyt fra S2C

Video om Stigsborg Børne- og Ungeunivers

Filter

Webbinarium: Hållbart byggande med fokus på klimat och miljö

I detta webbinar presenteras kunskapspaketet "Offentligt byggande i tidigt skede med fokus på klimat och miljö". Enviroplanning i samarbete med Kaminsky arkitekter har arbetat med frågeställningarna.…

Cases

I S2C arbejder vi konkret med 3 cases – en fra Norge, en fra Sverige og en fra Danmark. Casene er omdrejningspunktet i mange af projektets aktiviteter.

Hoppet

Stigsborg

Fagskolen Grimstad

Kalender

Kalender
31. maj 2022

Webbinarium: Arbetssätt och kompetenser i ett klimateffektivt byggande

I detta webbinar presenteras kunskapspaketet "Arbetssätt och kompetenser till stöd för ett klimateffektivt byggande". White arkitekter har borrat i frågeställningarna och studerat kunskapsläget i omvärlden för goda råd. Nu…
Kalender
6. - 7. september 2022

Afslutningskonference i Aalborg

Save the date! Vi håber, du har sat kryds i kalenderen for den 7. september skal du med, når vi præsenterer resultaterne fra S2C projektet.…

Modeller

I S2C projektet udarbejder vi modeller, der kan hjælpe jer med at skabe overblik over processer og succesfaktorer på vejen til at forankre bæredygtigt byggeri i jeres organisation. Kommer snart!

Forankringsmodel

Model for klimavenligt byggeri

Pædagogisk model

Kompetencehøjnende aktiviteter

Byggeriets 7 faser

Lokaliser bygg med fokus på klimavennlig og effektiv logistikk til og fra byggene. Fokuser på at byggene skal bidrar til utvikling av nærmilljøet de er plassert i og at byggene i størst mulig grad kan tilpasses tomten og ikke omvendt.

I et klimaperspektiv er den beste m2 bygg den som ikke er bygd, og den neste beste m2 er den som brukes hele tiden. Fokus på å bruke arealer til flere formål av flere aktører bidrar til å redusere byggebehovene i samfunnet. Bra for økonomien og bra for klimaet.

Kan en gjenbruke bygg ved å rehabilitere dem? Velg arealeffektive designløsninger, materialbruk med lavt CO2-utslipp og gjenbruk av arealer uansett om en rehabiliterer eller bygger nytt.

Energieffektive bygg med optimalisert energiforbruk er normen i fremtiden. Produser gjerne energi lokalt, eller utnytt allerede utbygde energibæringsløsninger slik som fjernvarme. Dette avlaster el-nettet i samfunnet og bruk av energilagring i byggene forsterker denne effekten ytterligere.

Bygging medfører i større og mindre grad behov for anleggsvirksomhet for å tilrettelegge tomten til bygging. Krev fossilfrie og i størst mulig grad utslippsfrie kjøretøyer og anleggsmaskiner. Husk at fornuftig adferd i bruken av bygg påvirker energiforbruket mye mer enn en tror. Mål og visualiser hvordan adferd påvirker energiforbruket.

Måling, styring og optimalisering av energi, enten det er varme, ventilasjon eller lys vil i betydelig grad kunne bidra til å redusere energiforbruket. Bruk LCC-verktøy i designfasen for å få et driftseffektiv bygg med lavt vedlikeholdsbehov.

Design-to-dissasemble når en bygger nytt og resirkuler eller gjenbruk materialer uavhengig av om en rehabiliterer eller bygger nytt. Effektiv sortering og resirkulering av avfall reduserer ressursbehovet i samfunnet og sparer viktige råvarer fra å bli forbrukt.

Læs mere

Samarbejdspartnere