Uddannelsesforløb

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Uddannelsesforløb til opkvalificering af virksomheder og studerende/nyuddannede til at bygge mere bæredygtigt og cirkulært

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark står for planlægning og afholdelse af uddannelsesforløb/kompetenceløft i projektet. Uddannelsesforløbene har fokus på at opkvalificere både virksomheder og studerende/nyuddannede til at bygge mere bæredygtigt og cirkulært.

Projektets mål om mere bæredygtige og cirkulære udbud kommer til at stille nye krav til det offentlige, når der laves udbud. Dette kommer ydermere til at stille nye krav til de virksomheder, der skal levere ind i udbuddene. Derfor har virksomhederne brug for kompetenceløft for at kunne møde nye krav om f.eks. materialevalg mv.

Projektets mål om at kompetencehøjne hele byggeriets værdikæde indebærer således også de virksomheder der er leverandører til de offentlige byggerier. Uddannelsen af virksomhederne skal også underbygge privat/offentligt samarbejde i fremtiden.

Uddannelsesforløbet vil stille krav til virksomhederne om at kigge indad og tage stilling til, hvordan de kan arbejde strategisk med at blive mere bæredygtige og cirkulære. For at give de bedste forudsætning-er for dette, vil hver virksomhed blive koblet sammen med en gruppe af studerende/nyuddannede fra forskellige uddannelser der sidder med den nyeste viden inden for bæredygtighed og cirkulært byggeri.

Virksomheder og studerende/nyuddannede skal sammen deltage på et opkvalificerende kursusforløb, der skaber rammen for en fælles forståelse af bæredygtigt byggeri samt rammen for et godt samarbejde. Efterfølgende arbejder virksomhederne sammen med de studerende/nyuddannede om en case. De studerende skal understøtte virksomhederne med deres viden, og til gengæld får de studerende/nyuddannede erhvervserfaring.

 • Uddannelsesforløbet forløber over 3 dage, og det efterfølgende case arbejde forløber over 3-4 uger
 • Første uddannelsesforløb skulle være afviklet i oktober og november 2020. Grundet Corona-situationen i Danmark i efteråret 2020 er afviklingen af uddannelsesforløbene således, at der nu afholdes 2 uddannelsesforløb i 2021 – i hhv. maj/juni og oktober/november
 • Der er afviklet et Dialogmøde med 15 virksomheder i byggeriets værdikæde den 14.01.2021 for at sikre, at indholdet og opbygningen af uddannelsesforløbene er optimeret i forhold til opnåelse af mere bæredygtigt, cirkulært offentligt byggeri
 • Der afvikles i løbet af projektperioden i alt 3 uddannelsesforløb
 • Uddannelsesforløbene vil bruge kompetencer fra eksperter fra både Sverige, Norge og Danmark, for at sikre den bedste viden fra alle landene
 • Der er plads til at 5-6 virksomheder har en case med, og til hver virksomhed der deltager med en case tilknyttes der mellem 3-5 nyuddannede/studerende.

Uddannelsesforløbet vil dække en række kerneområder på vejen hen mod et mere bæredygtigt byggeri:

 1. Bæredygtig byggeplads
 2. Fleksibel brug af bygningen / Multifunktionalitet
 3. Design og materialevalg
 4. Energi og digitalisering
 5. Anlæg og affald
 6. Drift
 7. Nedrivning / Nedtagning

Det er målet at skabe grundlaget for vidensopbygning og holdningsændring hos byggekædens private aktører/virksomheder, så der på sigt bygges flere bæredygtige, cirkulære og energieffektive offentlige bygninger – herunder:

1) Konstruere bygninger som bruger mindre energi i driften
2) Anvende materialer i byggeriet, som afspejler et lavt energiforbrug og/eller CO2 udslip i forbindelse med produktionen og transporten af materialerne
3) Håndtere affaldet fra byggepladserne klimavenligt og med et lavere energiforbrug

Den kompetenceopbyggende aktivitet overfor for byggebranchens private virksomheder er med til at mod¬ne virksomheder til konkret at kunne levere en bæredygtig/cirkulær ydelse eller produkt dvs. en samtidig modning af udbyder og marked.

Uddannelsesforløbene retter sig således mod f.eks.

 • Bygherrerådgivere
 • Arkitekter
 • Indretningsarkitekter
 • Råvareleverandører og materialeproducenter
 • Håndværkere/specialister – forskellige fagligheder – Lyd, lys, indeklima, ventilation, inventar, dataopsamling og -formidling mv.
 • ”Hardware”-leverandører (el, varme, ventilation, lys, dataopsamling, inventar mv.)
 • IT-leverandører (inkl. visualisering)
 • Affalds Nedrivningsvirksomheder
 • Formidlere af genanvendte byggematerialer håndteringsselskaber

Indsatsen skal bidrage til afhjælpe stor ledighed blandt unge med en længere videregående uddannelse.

Det danske lokalområde er – på grund af bl.a. Lokaliseringen af et stort universitet – udfordret på en høj ledighed blandt nyuddannede. Uddannelsesforløbets involvering af netop disse nyledige vil understøtte afhjælpningen af denne udfordring.

Samarbejde med S2C partnere er vigtigt

Andre S2C partnere vil blive inddraget som eksperter og undervisere i kompetenceforløbet – især i forbindelse med kompetenceløftet omkring bæredygtig byggeplads og materialevalg.

Eksempelvis er de norske partnere stærke på udbud og materialevalg, svenskerne med fossilfrihed i byggeriet og at tænke brugernes adfærd ind fra start mens danskerne har stor viden om sammenhængen mellem drift og adfærd, samt certificering af bæredygtigt byggeri.

Alle tre lande har klimapåvirkning og bæredygtigt byggeri som fokusområde, og der er store gevinster ved at arbejde sammen om smarte løsninger på, hvordan offentlige og private aktører omstilles til mere bæredygtigt byggeri. Via samarbejde på tværs af landegrænser, får vi adgang til en større pulje af offentligt byggeri og kompetencer, som kan være med til at påvirke både offentlige og private aktører til at bygge mere bæredygtigt.

Om S2C

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Klimakrisen er ikke begrænset af landegrænser – og det er innovation inden for bæredygtigt byggeri heller ikke. Udviklingen går stærkt og læringskurven er stejl. Derfor gør vi klogt i at vidensdele og samarbejde på tværs af Danmark, Norge og Sverige om at mindske klima- og miljøpåvirkningen, når vi bygger.

Scandinavian Sustainable Circular Constructions partnere vil være frontrunners inden for bæredygtigt og cirkulært offentligt byggeri, fordi det er tvingende nødvendigt.