AP4.6 Indikatorer for bæredygtigt byggeri

Scandinavian Sustainable Circular Construction

AP 4.6 Indikatorer for bæredygtigt byggeri

I vår region og i Skandinavia, bygges flere store offentlige bygg der bærekraft (miljø) og energieffektivitet er i fokus. Det finnes mange verktøy til vurdering av bygningers bærekraft i forbindelse med valg av design, konstruksjon og renovering.

Valget av verktøy kan ofte bli bestemmende for de løsninger man ender opp med.

I forskningsprosjektet skal man derfor se på, og vurdere, eksisterende miljøindikatorer generelt og spesielt i forbindelse med oppførelse av en ny felles fagskole for hele Agder med det formål
å kunne vurdere og utvikle miljøindikatorer for hvor grønn og bæredyktig en bygning er.

Stipendiaten i forskningsprosjektet bidrar på partnerskapsmøter i Interreg prosjektet, både i diskusjoner og skriftlig, slik at resultater fra forskningsprosjektet kommer alle partnerne til gode. Det er ønske om et tett samarbeid med case- prosjektene i Danmark og Sverige slik at man får en synergi effekt på tvers av landegrensene.

Forskningsprosjektet har en stor fordel av å være en del av Interreg- prosjektet S2C på grunn av tilgangen til kunnskap og erfaring fra både Danmark, Sverige og Norge. Dette vil gjøre forskningen mer relevant for flere aktører på tvers av Skandinavia, nettopp fordi forskningsprosjektet har mulighet til å ta inn hvilke indikatorer som påvirker bærekraftige bygg fra samtlige av case- prosjektene i Interreg- prosjektet S2C.

Om S2C

Scandinavian Sustainable Circular Construction

Klimakrisen er ikke begrænset af landegrænser – og det er innovation inden for bæredygtigt byggeri heller ikke. Udviklingen går stærkt og læringskurven er stejl. Derfor gør vi klogt i at vidensdele og samarbejde på tværs af Danmark, Norge og Sverige om at mindske klima- og miljøpåvirkningen, når vi bygger.

Scandinavian Sustainable Circular Constructions partnere vil være frontrunners inden for bæredygtigt og cirkulært offentligt byggeri, fordi det er tvingende nødvendigt.