Skip to main content

Indtil videre har fokusset i bæredygtigt byggeri stort set været på nybyggeri. Men med Hjørring Kommunes kursusforløb kigger de nærmere på renoveringsprojekter og til- og ombygninger i kommunalt regi.

Formålet med kurset er for det ene at opbygge de rigtige kompetencer for at gennemføre bæredygtige renoveringsprojekter blandt de kommunalt ansatte, heriblandt også at vise de involverede, at alle har en rolle at spille i emnet. For det andet ønsker de at etablere et netværk som – også efter kursusforløbet er afsluttet – kan udveksle udfordringer og ideer.

Derudover vil vi – baseret på de erfaringer fra kurset – udvikle en forankringsmodel, som skal kunne bruges af alle projektpartner i deres fremtidige arbejde. Så at det bliver til almindelig praksis at renovere på en bæredygtig måde frem for kun at fokusere på prisen.

Vores kursusforløb består af seks forskellige moduler, som vi har sammensat baseret på den viden, de erfaringer og udfordringer vi og vores projektpartner i Norge, Sverige og Aalborg har lavet. Modulerne følger efter en almindelig byggeproces: aktørinvolvering, beslutnings- og udbudsproces, vedligeholdelse og drift. Forløbet bliver afsluttet med et modul omkring forandrings- og forankringsprocesser i det kommunale system, som har til formålet, at alt de gode beslutninger man tog, ikke bliver glemt i det næste projekt igen.

Læs mere om kursusforløbet her

Bæredygtigt byggeri - fra tanke til handling: et kursusforløb for kommunalt ansatte

BOOK EN TID ONLINE