Skip to main content

 

Fra affald til ressource: Sporbarhed og dokumentation af bygge- og anlægsaffald

Manglen på sporbarhed og dokumentation af bygge- og anlægsaffald er en væsentlig barriere for en succesfuld omstilling til cirkulær økonomi i bygge- og anlægsbranchen. Hvis ikke vi kan spore, hvor genbrugte og genanvendte materialer kommer fra, og hvad de indeholder, er forudsætningen for at opbygge et effektivt marked for disse materialer ikke til stede. For selv for genbrugte og genanvendte bygge- og anlægsvarer skal man kunne dokumentere, at de lever op til bygningsreglementet og anden lovgivning. Derfor er det en afgørende indsats i cirkulær økonomi at styrke både sporbarhed og dokumentation.

På det webinar den 25. november 2020 sætter VCØB og NBE (Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark) der fokus på denne problematik. Vi ser på nye løsninger, der bidrager til øget sporbarhed og dokumentation af affaldsfraktioner fra nedrivning og renovering, så disse kan indgå som ressourcer i nybyggeri. Vi ser også på løsninger, der sikrer sporbarhed og dokumentation af materialer fremadrettet ved renovering og nybyggeri. Webinaret henvender sig til alle, der er interesseret i ny viden om løsninger og værktøjer for sporbarhed og dokumentation i byggeri og anlæg.

Tid: 25. november 2020 14.00-16.00.
Webinar: Kort før start får du tilsendt et link
Pris: gratis


PROGRAM

Velkomst og introduktion til arrangement

Del 1 – Fra nedrivning til byggeri

Hvorfor er sporbarhed og dokumentation afgørende i byggeri og anlæg?
Anke Oberender, leder af Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet, og Anne Kirkegaard Bejder, projektleder fra Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark (NBE)

Krav om sporbarhed på vej i den reviderede affaldsbekendtgørelse
Sara Ane Zachhau, AC-tekniker, Miljøstyrelsen

Hvilken rolle spiller sporbarhed og dokumentation ved udvikling af cirkulær beton?
Ebbe Tubæk Naamansen, bæredygtighedschef, RGS Nordic

Spørgsmål og drøftelse af de første tre oplæg

Kort pause

Del 2 – Sporbarhed ved renovering og nybyg

Ressourcekortlægning – et værktøj ved renoveringer
Jana Fleischer, projektmedarbejder, Hjørring Kommune og Susanne Smed, arkitekt, Hjørring Kommune

Materialepas og bygningspas til bedre sporbarhed
Lotte Bjerregaard Jensen, lektor, DTU

Dokumentation af problematiske stoffer i den nye frivillige bæredygtighedsklasse
Katrine Hauge Smith, seniorkonsulent, Teknologisk Institut

Spørgsmål og drøftelse af de sidste tre oplæg

Tak for i dag.

BOOK EN TID ONLINE