Skip to main content

Webbinar: Energieffektiva byggnader - teknikval och drift

Här presenteras del tre av kunskapspaketet “Energieffektiva byggnader, teknikval och drift” med ett fokus på byggnadens tekniska system och förutsättningarna för en energieffektiv driftsfas. Smart byggnadsautomation, uppbyggnad och integration av lokal solelsproduktion samt energilagring är några områden webbinariet diskuterar.

Det är idag tekniskt och ekonomiskt möjligt att arbeta med sensorik, datainhämtning samt datalagring i en helt annan omfattning än tidigare. Bättre datorkraft innebär att fler beräkningar kan göras och att nya parametrar, som väderdata, lokala förutsättningar i form av sollaster eller mönster i byggnadens användning, kan tas in i modellerna för byggnadens klimatstyrning. Med tillämpningen av AI och smarta algoritmer ges ytterligare möjligheter att optimera prestandan i driften.

Solelsanläggningar börjar bli praxis för att sänka behoven av externt tillförd elenergi. Tillsammans med energilagring ges möjligheter att öka den egna försörjningsgraden och att arbeta med effektstyrning och tjänster gentemot det externa energisystemet.

Sist men inte minst behövs förutsättningar för en effektiv drift. Det kan handla om tekniska lösningar för analys och visualisering, men också om att arbeta med energikultur och ”mindset” hos byggnadens användare. Även här ger teknikutvecklingen nya möjligheter att engagera och interagera med användaren, men det behövs också kunskapsuppbyggnad för att förstå hur de alltmer komplexa byggnaderna ska driftas optimalt.

Vi träffar Joachim Wallenstein och David Nordin från AFRY Göteborg.

Målgrupp:
Detta webbinar vänder sig till en bred målgrupp av aktiva och intresserade inom fastighetssektorn. Beställarfunktioner, fastighetsutvecklare, energiingenjörer och drifttekniker samt aktiva inom förvaltning och underhåll har alla nytta av denna aktivitet.

När och var:
Den 6 april kl 10:00 – 11:30. Möte genom Teams.

Webbinar

Detta är en aktivitet inom projektet S2C och som arbetar för utvecklingen inom det hållbara byggandet.

Arrangør

Peter Berg
peter.berg@innovatum.se
0520-289 319

Tid

06.04.2022

Kl. 10.00 – 11.30

Sted

Teams

BOOK EN TID ONLINE