Skip to main content

Så har du nu muligheden for at være én af ganske få fagpersoner, der får mulighed for at deltage i et Dialogmøde, hvor vi sammen tegner stregerne for udviklingen af bæredygtigt og cirkulært byggeri i Nordjylland.

NBE er partner i et stort EU-projekt kaldet Scandinavian Sustainable Circular Construction (S2C). En nøgleaktivitet i dette projekt er gennemførelse af 3 kompetenceforløb målrettet virksomheder i byggeriets værdikæde.

Projektet vil derfor gerne i dialog med repræsentanter fra hele byggeriets værdikæde for at sikre, at kompetenceforløbene udvikles ud fra praksis – altså jeres hverdag og erfaring ude i virksomhederne.

Som deltager i Dialogmødet får du altså mulighed for at være med til at udvikle et kompetenceforløb, der skal være afsæt for mere grønt og bæredygtigt byggeri. Sammen skræddersyer vi et forløb, der er optimeret i forhold til efterspørgslen for kompetenceopbygning hos nordjyske virksomheder i byggeriets værdikæde.

Vær med fordi: 

 • Du vil præge indhold og dagsorden for disse kompetenceforløb, så det sikres, at det tilrettelægges til at efterkomme præcis de udfordringer, som din virksomhed har
 • Vær med til at illustrere, hvilke krav din virksomhed kan efterleve
 • Vær med til at illustrere, hvilke krav der kan stilles fremadrettet
 • Vær med til at illustrere, hvilke værktøjer byggeriets værdikæde har behov for, for at kunne efterleve krav til cirkulært, bæredygtigt byggeri
 • Opdyrk mulighed for nye partnerskaber

Det er vigtigt med repræsentanter fra hele byggeriets værdikæde for at sikre, at de kompetenceforløb, der tilbydes i løbet af projektet, er optimeret i forhold til de behov, de enkelte aktører i værdikæden har brug for.

Vi vil gerne have deltagervirksomheder fra følgende dele af værdikæden:

 1. Bygherre
 2. Bygherrerådgiver
 3. Arkitekt
 4. Entreprenør
 5. Materialeproducent (byggematerialer bredt)
 6. Materialeleverandør (byggemarked, trælast mv.)
 7. Bortskaffelse af bygningen (affaldshåndtering/miljøscreening/nedrivning)
 8. Digitalisering i bygninger

Rammer for mødet

 • Dialogmødet gennemføres online 14. januar 2021 kl. 14.00 – 15.30
 • Virksomhederne præsenteres på forhånd for en række spørgsmål, som drøftes i mødet til afdækning af indhold, oplægsholdere, virksomhedseksempler, samarbejdsform, vidensopsamling og -formidling
 • Du skal blot stille din tid til rådighed
 • Der er maksimalt plads til 12-15 virksomheder dækkende byggeriets værdikæde
 • Der kan kun tilmeldes én person pr. virksomhed
 • Princippet om ”først til mølle” gælder
 • Hovedpointerne fra Dialogmødet formidles efterfølgende bredt ud via S2C projektets hjemmeside og LinkedIn profil

BOOK EN TID ONLINE