Skip to main content
Totalentreprisen vedr. Børne- og Ungeuniverset er nu offentliggjort.

Byggeprogrammet samt udvælgelses- og tildelingskriterier til totalentreprisen blev godkendt af magistraten den 28. september. Prækvalifikationsfasen løber til medio november. Primo december udvælges de 5 totalentrepriseteams, der skal afgive tilbud.

De bydende totalentreprenører forventes at udarbejde tilbud fra 1. december 2020 og tre måneder frem. Herefter vil der være bedømmelse og forhandling. Endeligt tilbud afleveres ultimo maj, hvorefter den endelig evaluering vil ske.

Kontrakten med totalentreprenøren forventes underskrevet inden sommerferien 2021.
Fakta:

• Børne- og Ungeuniverset kommer til at rumme 1000 skoleelever, 100 børnehavebørn og 60 vuggestuebørn
• Ny daginstitution sikrer, at man fortsat kan opretholde pasningsgarantien i området
• Byggefeltets grundareal: 6.200 m² (+ udearealer i park)
• Byggeret etageareal: 15.600 m²
• Børne- og Ungeuniversets udearealer kommer til at ligge i Stigsparken.
• Aalborg Kommune har i forvejen to bæredygtighedscertificerede daginstitutioner (efter DGNB)
• Den nuværende Skansevejens Skole i Nørresundby flytter ind i det nye univers fra 2024.
• Det kommende Børne- og Ungeunivers skal fungere som en dynamo på Stigsborg Havnefront, et bydelshus, som både kan bruges af børn og unge, personale og lokalsamfundets forenings- og kulturliv.
• Børne- og Ungeuniverset vil dermed være medskaber af en levende bydel, hvor fællesskabet er i højsædet.

BOOK EN TID ONLINE