Skip to main content

 

Denna gång diskuteras varför och hur grönstruktur och stärkt biologisk mångfald måste vara en viktig del i stadsplanering och ett hållbart byggande. Vi utgår från strategier och erfarenheter från vårt praktikfall i S2C – innovationsprojektet Hoppet men för även en mer allmän diskussion.

 

Agenda

09:30

 • Hej och välkomna – dagens möte och agenda – Peter Berg Energikontor Väst (EKV) och Hanna Ljungstedt, Lokalförvaltningen Göteborgs stad (LF)
 • En grund att bygga på – inte pynt – Magnus Tuvendahl, Calluna
  Om grönstruktur och biologisk mångfald, vad handlar det om?
 • Landskapsarkitektens uppdrag och arbete – Cecilia Gärde, MARELD
  Cecilia berättar om hur de arbetade i projekteringen av Hoppet och om landskapsarkitektens roll och uppdrag generellt för att säkra området
 • Så arbetar vi med “Hållbara utemiljöer” – Freja Elmsjö och Maria Welin, LF
  Freja och Maria berättar om hur man driver frågeställningarna  inom staden vid renoveringar och vid nyproduktion.
 • Diskussion och tillfälle att ställa frågor
 • Avslutning och kommande aktiviteter – Peter Berg, EKV

11:00  SLUT

Du kan tilmelde dig her.

 

BOOK EN TID ONLINE