Skip to main content

Aalborg Kommune er nu klar til at præsentere de første visioner og idéer, som skal danne grundlag for et spændende hus fuld af muligheder for store og små. Visionerne og idéerne er samlet i et visions- og idéoplæg, og omhandler blandt andet den pædagogiske vision, bæredygtighed, arkitektur og formgivning, læringsmiljøer og mange andre spændende emner.

Visions- og idéoplægget er blevet til på baggrund af input fra både fagfolk, samarbejdspartnere og ansatte i Aalborg Kommune og har været igennem det politiske system og er godkendt i Magistraten den 18. maj.

Bæredygtighed og verdensmål som overordnet ramme for byggeri og pædagogik
FN’s Verdensmål fungerer som en bæredygtig rettesnor for Børne- og Ungeuniversets arbejde på mange områder – blandt andet i forhold til offentligt byggeri og den pædagogiske praksis. Børne- og Ungeuniverset har fx fået EU støttemidler fra Interreg ØKS (Interregionalt Østersøen-Kattegat-Skagerak).

Målet er at opbygge viden om, hvordan Aalborg Kommune kan bygge mere bæredygtige og energieffektive offentlige bygninger. Dermed er der lagt op til, at Børne- og Ungeuniverset bliver en driftsvenlig bygning, baseret på bæredygtighed og cirkulær økonomi samt med lavt energiforbrug og CO2-udledning i både anlægs- og driftsfasen.
Bæredygtighed bliver også en del af den pædagogik, som skal danne fundament for Børne- og Ungeuniverset. Tankerne er, at dagtilbud og skole skal klæde børn og unge på til at tage del i en bæredygtig samfundsudvikling og til at begå sig i et lokalsamfund, der er en del af en globaliseret verden. Ambitionerne skal opfyldes ved at skabe en hverdag for børn og unge præget af kreativitet, fællesskaber og bæredygtighed.

Læs Visions- og ideoplæg her

BOOK EN TID ONLINE