• Strategisk niveau

  Det politiske og strategiske niveau er kommunens politiske system bestående af politiske udvalg, kommunalbestyrelse, kommunefuldmægtige, kommunestyrelse med mere. Det er også på det politisk og strategiske niveau, at den øverste topledelse (direktion, statsdirektører, statsledningskontoret) i administrationen, befinder sig. På det politiske og strategiske niveau besluttes de overordnede strukturer, budgetter og strategier, som udmøntes på taktisk og operationelt niveau. Det vurderes særdeles væsentligt, at der er en konkret strategi på plads, som italesætter de politiske prioriteringer i forhold til bæredygtigt byggeri.

  Det er vigtigt at være opmærksom på, at beskrivelsen af de tre niveauer i modellen udtrykker en overordnet og generisk betragtning. Imidlertid er alle kommuner organiseret på forskellige måder, og hvordan beslutninger og arbejdsgange udspiller sig i praksis er også meget varierende. Denne forskel bliver yderligere central, når man ser på tværs af kommuner i Danmark, Norge og Sverige. Derfor vil aktører, som er beskrevet på et bestemt niveau, måske nogle steder operere på tværs af niveauer eller i højere grad have sin indflydelse på et andet niveau. Eksempelvis kan nogle fagdirektører være meget taktiske og have fokus på det operationelle, hvor sådanne direktører i andre kommuner alene vil agere på strategisk og politisk niveau.

 • Taktisk niveau

  Det taktiske niveau er kommunens administrative niveau, som udgøres af chefniveau og mellemlederniveau. Det består af fagchefer, fagdirektører, mellemledere, stabsfunktioner, økonomifunktioner etc. På det taktiske niveau omsættes de overordnede strategier og budgetter til en konkret administrativ organisering, som skaber den nødvendige administrative struktur for de fastlagte politiske domæner. Desuden omsættes budgettet til planer for investeringer, anlæg, fremskrivninger og kapacitetsberegninger, og der etableres en model for økonomistyring, som udmønter den overordnede økonomiske ramme.

  Det er vigtigt at være opmærksom på, at beskrivelsen af de tre niveauer i modellen udtrykker en overordnet og generisk betragtning. Imidlertid er alle kommuner organiseret på forskellige måder, og hvordan beslutninger og arbejdsgange udspiller sig i praksis er også meget varierende. Denne forskel bliver yderligere central, når man ser på tværs af kommuner i Danmark, Norge og Sverige. Derfor vil aktører, som er beskrevet på et bestemt niveau, måske nogle steder operere på tværs af niveauer eller i højere grad have sin indflydelse på et andet niveau. Eksempelvis kan nogle fagdirektører være meget taktiske og have fokus på det operationelle, hvor sådanne direktører i andre kommuner alene vil agere på strategisk og politisk niveau.

 • Operationelt niveau

  Det operationelle niveau er kommunens forvaltninger og udførende enheder. Det består af medarbejdere og teamledere i kommunens bygherrefunktion, byggeafdelinger og andre fagforvaltninger (f.eks. skole, dagtilbud, ældre, sundhed), som samarbejder med byggeafdelingen omkring byggeprojekter. På det operationelle niveau sker en operationalisering af bygge- og renoveringsbehovene, der indsamles viden og projekter kapacitetsberegnes og estimeres. Der sker også megen samarbejde på tværs af forvaltninger og der opstilles konkrete tekniske krav. Samarbejdet mellem de relevante afdelinger er forankret i konkrete procestrin, som sikrer en tæt dialog under et byggeproces samt en efterfølgende opfølgning og læring. På operationelt niveau er der fem væsentlige succesfaktorer, som er forudsætninger for, at en organisation på tværs af forvaltningerne kan lykkes med, at et projekt bliver bæredygtigt, og at tilgangen forankres mere fremadrettet.

  Det er vigtigt at være opmærksom på, at beskrivelsen af de tre niveauer i modellen udtrykker en overordnet og generisk betragtning. Imidlertid er alle kommuner organiseret på forskellige måder, og hvordan beslutninger og arbejdsgange udspiller sig i praksis er også meget varierende. Denne forskel bliver yderligere central, når man ser på tværs af kommuner i Danmark, Norge og Sverige. Derfor vil aktører, som er beskrevet på et bestemt niveau, måske nogle steder operere på tværs af niveauer eller i højere grad have sin indflydelse på et andet niveau. Eksempelvis kan nogle fagdirektører være meget taktiske og have fokus på det operationelle, hvor sådanne direktører i andre kommuner alene vil agere på strategisk og politisk niveau.