Skip to main content

Hjørring Kommunes deltagelse i S2C-projektet indeholder, at vi skal udvikle en forankringsmodel til bæredygtighed i offentlige byggeprojekter. Som supplement til de kurser NBE planlagde at afholde for private virksomheder, besluttede vi at afholde kurser for de offentligt ansatte.

For at identificere hvilke emner, der skulle inkluderes i kurserne, indledte vi med at lave en analyse af de interne aktører, der spiller en rolle i vores renoveringsprojekter. Vi interviewede herefter de enkelte aktører for at høre, hvilke emner de havde behov for at kigge nærmere på. Ud fra disse interviews valgte vi at bruge bygningens livscyklus som fundament for vores kursusrække. Med dette tema ønskede vi at vise, at alle har en rolle at spille i den grønne omstilling, og ikke mindst hvordan man kan lede denne forandring.

Vi valgte at invitere bredt i de nordjyske kommuner og vores projektpartner i S2C. Det betød, at blandt de knap 90 deltagere var der alt fra bygherrerådgivere, projekt- og teamledere, teknisk serviceledere, juristister, økonomer, arkitekter, miljøsagsbehandler mm.

I alle moduler inkluderede vi gruppearbejde, da målet med kursusrækken ikke kun var vidensdeling og -opbygning, men også opbygning af et netværk blandt de nordjyske kommuner indenfor bæredygtigt byggeri. Under selve kurserne kunne vi fornemme, at lige præcis denne udveksling af erfaringer var meget efterspurgt. Derfor besluttede vi os at videreføre netværket efter afslutning af kurserne.

Generelt blev kurserne godt modtaget, og der opstod nogle rigtige gode diskussioner på de enkelte moduler blandt deltagerne og med oplægsholderne.

For at holde energien oppe, besluttede vi os fra begyndelsen til at udarbejde et kompendie, som indeholder en sammenfatning af de enkelte moduler inkl. spørgsmål og erfaringer, gode råd og en oversigt over vigtige links. Kompendiet skal fungere som støtte for deltagerne, når de tager snakken omkring bæredygtigt byggeri op med deres kolleger, som måske ikke var med til kursusrækken.

Næste skridt er nu, at vi videreudvikler vores forankringsmodel, som også tager højde for de erfaringer vi har gjort os under kursusrækken. Målet er, at vi i en af de følgende netværksmøder med vores nye netværk kan fremvise en forankringsmodel, som forhåbentlig kan hjælpe de nordjyske kommuner på vej mod mere bæredygtighed i bygge- og renoveringsprojekter.

BOOK EN TID ONLINE