Skip to main content

 

Peder Skrivares Gymnasieskola är en av arrangörerna till Green Week Varberg, som arrangeras för första gången. Denna satsning äger rum den 23-27 november och belyser hållbarhet och cirkulär ekonomi, och riktar sig till allmänhet, elever och näringsliv. Veckan är också en motpol till den fredag som uppmanar till aggressiv konsumtion: Black Friday.

Varbergs kommun har genom samverkan i projektet S2C särskilt fokuserat på hållbarhetsfrågan kopplat till skolor och förskolor. I början av oktober bjöds Monika Carlsson (från förskoleförvaltningen i Göteborg) in till Peder Skrivares skola för att hålla i en föreläsning för treårseleverna i Barn-och fritidsprogrammet. Detta, som en del av Green Week. Eleverna fick lära sig mer om hur Göteborgs Stad arbetar med hållbarhet i förskolan och särskilt hur man arbetar med att förebygga avfall.

Læs mere om Green Week Varberg her.

Sverige præsentere viden om pædagogik i byggeriet

 

Under föreläsningen fick eleverna konkreta tips om hur man kan effektivisera arbetet med att minska matsvinn, minskad användning av engångsartiklar samt hur man kan arbeta med återkommande inventeringar i förråd för att minska överkonsumtion.

Den här veckan går eleverna ut på praktik (APL) och tanken är att de under praktiken kommer reflektera kring hållbarhet och hur förskolorna är (eller kan arbeta för att bli) fossilfria. Elevernas lärdomar, arbete och reflektioner kommer samlas in och kommuniceras till förskoleförvaltningen i Göteborgs stad. Förutom det kommer två av elevernas arbete dokumenteras genom film som i dagsläget planeras in att redovisas som en programpunkt i Green Week.

BOOK EN TID ONLINE