Skip to main content

Fredag den 14. august ble det skrevet under kontrakt for bygging av ny fagskole og tannklinikk i Grimstad. BRG Entreprenør har fått oppdraget. Filter Arkitekter har tegnet bygget.

Totalentreprisekontrakten Agder fylkeskommune inngår med BRG Entreprenør AS, beløper seg totalt til 225 millioner kroner inklusive mva. Konkurransen har vært en totalentreprise med løsningsforslag. Konkurransens tildelingskriterier har vært arkitektonisk løsning (vektet 40 %) løsningsbeskrivelse klima og miljø (vektet 20%) og pris (vektet 40%).

Bygger selv i stedet for leie
– Jeg setter stor pris på at vi endelig kan starte arbeidet med å realisere fagskolen og tannklinikken i Grimstad, sier Kai Valthyr-Hansen, avdelingsleder for utbygging i Agder fylkeskommune.

– For første gang har Agder fylkeskommune valgt å bygge, og ikke leie, en offentlig tannklinikk. At prosjektet har en offensiv og framoverlent klima- og miljøprofil og at bygget vil kunne brukes aktivt i undervisningen, håper vi vil medføre at også andre byggherrer vil se til dette prosjektet og la seg inspirere til å bidra til vårt felles ansvar for å nå FNs bærekrafts mål som gjenspeiles i Regionplan Agder 2030.

Ydmyk og offensiv entreprenør

– BRG er ydmyke og glade for å vinne denne konkurransen. Vi tar oppdraget på ytterste alvor, og skal jobbe hardt for å gjøre prosjektet til et svært godt prosjekt. BRG har lang og omfattende erfaring i å bygge skoler og har god erfaring fra å samarbeide med fylkeskommunen.

Vi har også lang erfaring fra samarbeid med våre partnere. Det er ekstra gøy at det er en tannklinikk og fagskole vi skal bygge, som tilbyr fag som står BRGs hjertet nær. Vi har flere ansatte i BRG og hos våre underentreprenører som har gått og går på fagskolen, sier daglig leder Gunnar Thompson i BRG Entreprenør AS.

Fornøyd rektor

– Det er gledelig at vi nå kan starte arbeidet med å bygge en flott  og fremtidsrettet fagskole som samlokaliserer studenter og ansatte ved begge de to fagskolelokasjonene vi har i Agder i dag.
Etter å ha vurdert flere ulike tomtealternativer landet vi heldigvis på en sentral tomt i nærheten av UiA, med de muligheter det gir for videre faglig samarbeid,  sier rektor ved fagskolen Gunnbjørg Tveiten Engehagen.

– UiA er allerede koblet på prosjektet gjennom deres deltakelse i Interregprosjekt «Scandinavian Sustainable Circular Construction» (S2C). Her er Agder fylkeskommune og UiA norske partnere og fagskolebygget er pilotcase for det norske partnerskapet, skyter prosjektleder for S2C Steinar Roppen Olsen inn.

Innovasjon, materialbruk og nye tekniske løsninger
– I dette prosjektet tar Agder fylkeskommune ytterligere steg i retning av mer klima- og miljøvennlige byggeprosjekter. Vi har krav til fossilfri byggeplass hvilket betyr at det ikke skal brukes fossilt brensel i noe del av prosjektet. Bygget vil være et plusshus som produserer mer energi enn bygget vil forbruke, og det har vært sterkt fokus på innovative løsninger.

Fylket har stilt krav om sorptiv kjøling (varmebasert kjøleteknologi for ventilasjonsanlegg) og BRG har tilbudt bruk av saltvannsbatterier i sitt løsningsforslag. Dette viser at både byggherre og entreprenør har store ambisjoner for prosjektet, sier prosjektleder Geir Gjeruldsen fra Agder fylkeskommune.

Fakta Fagskole og tannklinikk i Grimstad

Klikk for stort bilde

Vinnerutkastet “Technologia” fra BRG Entreprenør, tegnet av Filter Arkitekter AS.

Beliggenhet: Tønnevoldskogen mellom Vesterled og Terje Løvåsvei i Grimstad

Prosjektkost: 321 millioner inkl. mva

Areal: Arealbehovet er anslått til ca 6500 m2 BTA for fagskolen og 770 m2 BTA til tannklinikken.

Antall studenter og antall ansatte: Fagskolen er dimensjonert for 550 studenter og 50 ansatte, mens tannklinikken vil ha 13 behandlingsrom og om lag 20 ansatte.

Ferdigstillelse: August 2022

BOOK EN TID ONLINE