Skip to main content

En bæredygtig indgangsvinkel til byggeri sikrer et bæredygtigt indgangsparti

En bæredygtig indgangsvinkel til byggeri sikrer et bæredygtigt indgangsparti til Stigsborg Børne- og Ungeunivers. Det skyldes, at genbrugstegl her indgår i byggeriet. AaK Bygningers udbud betyder, at projektet sparer 100,4 ton CO2-ækvivalenter ved at genbruge mursten i dele af bygningen.

Stigsborg Børne- og Ungeunivers er en del af en ny grøn bydel i mere end en forstand. Bæredygtige overvejelser indgår fra udbud til udførelse og anvendelsen af genbrugstegl er et eksempel på et grønt initiativ, som bidrager til bæredygtigt byggeri.

Dele af de nederste etager med daginstitution, køkkener, multisal og idrætshal beklædes med genbrugstegl. Mursten fra Vestre Skole i Hjørring bliver en del af indgangspartiet til Børne- og Ungeuniverset.

De bæredygtige vinkler i AaK Bygningers udbud betyder, at projektet sparer 100,4 ton CO2-ækvivalenter ved at anvende genbrugstegl i dele af byggeriet. At flytte stenene fra en nordjysk skole til en anden sparer dermed CO2 svarende til 921 togture fra Nordens Paris til Paris.

Aalborg Kommune havde modet til at købe 30.000 mursten fra nedbrydningen af Vestre Skole i Hjørring. Efterfølgende blev de opbevaret ved Genbrugssten i Brønderslev, hvorfra de kunne købes til projektet for byggeriet af Stigsborg Børne- og Ungeunivers. Entreprenøren A. Enggaard har selv valgt at tilføje yderligere 25.000 genbrugssten.

Peter Munk, bygningschef ved AaK Bygninger, fortæller om deres tanker om at genbruge mursten: ”Ved at anvende genbrugssten i byggeriet handler det både om, at vi stiller nye krav til entreprenøren for at sætte skub i den cirkulære økonomi og spare CO2. Samtidig handler det i lige så høj grad om, at vi gerne vil understøtte den bæredygtige pædagogik, så brugerne af Stigsborg Børne- og Ungeunivers oplever, at de er i et bæredygtigt byggeri og kan se de bæredygtige elementer. På den måde vil de kunne forstå og lære om cirkulære initiativer, og vi hjælper til at fremme en bæredygtig adfærd”.

CO2-besparelsen understreger, at cirkulær økonomi i praksis giver enormt god mening.

Byggeriet synliggør og understøtter bæredygtighed i mere end en forstand

Mursten for mursten går det hånd i hånd med ambitionerne om, at Stigsborg Børne- og Ungeunivers skal være med til at gøre genbrug og genanvendelse synligt for børn i daginstitutionen og elever på skolen.

Børne- og Ungeuniverset kommer også til at fungere som bydelshus. På den måde understøtter bygningen også social bæredygtighed ved at værne om fællesskab i bydelen. Samtidig betyder det også, at bygningens kvadratmeter kan udnyttes på bæredygtig vis fra morgen til aften. Bygningen kan være med til at sikre bæredygtig dannelse ved både passivt og interaktivt bidrage til det pædagogiske arbejde, undervisning og adfærd med henblik på at skabe fremtidens bæredygtige borgere.

Børne- og Ungeuniverset – en case i S2C-projektet

Børne- og Ungeuniverset er en case i projektet Scandinavian Sustainable Circular Construction.

Børne- og Ungeuniverset bliver en central del af det nye område på Stigsborg Havnefront og kommer til at rumme 1000 elever, 100 børnehavebørn og 60 vuggestuebørn, hvilket bliver den største integrerede børneinstitution i Aalborg Kommune. Skansevejens Skole i Nørresundby med godt 500 elever flyttes til Børne- og Ungeuniverset, så der er et elevgrundlag inden området er fuldt udviklet.

Som nævnt ovenfor, er der er lagt op til, at Børne- og Ungeuniverset bliver en driftsvenlig bygning, baseret på bæredygtighed og cirkulær økonomi, med lavt energiforbrug og CO2-udledning i både anlægs- og driftsfasen. Midlerne skal også fremme bæredygtig adfærd inde i bygningen. Derfor kommer man også til at indarbejde nye, intuitive IT-løsninger og teknologier i bygningen.

Har du lyst til at læse mere om bydelen Stigsborg og Børne- og Ungeuniverset, kan du følge med på www.stigsborg.dk.

BOOK EN TID ONLINE