Skip to main content

 

I 2024 skal der ligge et Børne- og Ungeunivers på Stigsborg Havnefront med en unik placering ved den kommende Stigspark og Limfjorden. Det kommende Børne- og Ungeunivers skal fungere som en dynamo på Stigsborg Havnefront, et bydelshus, som både kan bruges af børn og unge, personale og lokalsamfundets forenings- og kulturliv.

Prækvalifikationsrunde
Der har netop været prækvalifikationsrunde på Børne- og Ungeuniverset. 12 konsortier har anmodet om prækvalifikation, og i alt 64 virksomheder er involveret. Styregruppen for Børne- og Ungeuniverset har udvalgt 5 totalentrepriseteams, som skal afgive tilbud.

 • MT Højgaard A/S – med Arkitema Architects og ingeniørfirmaet Søren Jensen
 • Per Aarsleff A/S – med CEBRA, Rasmusrasmus, Oluf Jørgensen, Kragh & Berglund Landskabsarkitekter og ISTAK
 • NCC Construction Danmark A/S – med Friis & Molkte, Nøhr & Sisgaard Arkitektfirma, COWI og LYTT Architecture
 • A Enggaard A/S – med Arkitektfirmaet Kjær & Richter, Arne Elkjær Rådgivende Ingeniører, EKOLAB Rådgivende ingeniører, Arkplan Byplan- og Landskabsarkitekter, Rosan Bosh Studio og Hauxner Aps Bystrategisk Rådgivning
 • CASA A/S – med C. F. Møller, EKJ Rådgivende Ingeniører, Rum & Adfærd og Upcycling Forum

-Vi er naturligvis meget glade for den store interesse, der har været for at deltage i prækvalifikationen. Det er alle stærke og velrenommerede firmaer, som har anmodet om at være med, og alle har erfaringer med store byggerier, siger formand for Styregruppen for Børne- og Ungeuniverset direktør fra Skoleforvaltningen Jakob Ryttersgaard.

De bydende totalentreprenører går nu i gang med at udarbejde tilbud.

Bedømmelsesudvalg nedsat
Der er nedsat et bedømmelsesudvalg, som skal vurdere tilbudsmaterialet fra de forskellige konsortier.

Bedømmelsesudvalget er sammensat af repræsentanter fra Styregruppen for Børne- og Ungeuniverset, repræsentanter fra de politiske udvalg, skole- og dagtilbudsbestyrelsen, ledelse af Skansevejens skole og dagtilbud, samt ansatte fra skolen og dagtilbuddet.

Bedømmelse og forhandling vil ske i foråret og kontrakten med totalentreprenøren forventes underskrevet inden sommerferien 2021.

Fakta:
Se filmen om Børne- og Ungeuniverset her. Den handler om den overordnede fortælling og Børne- og Ungeuniverset.
Se filmen om de byggetekniske tanker i forhold til Børne- og Ungeuniverset her.

 • Børne- og Ungeuniverset kommer til at rumme 1000 skoleelever, 100 børnehavebørn og 60 vuggestuebørn
 • Ny daginstitution sikrer, at man fortsat kan opretholde pasningsgarantien i området
 • Byggefeltets grundareal: 6.200 m² (+ udearealer i park)
 • Byggeret etageareal: 15.600 m²
 • Børne- og Ungeuniversets udearealer kommer til at ligge i Stigsparken.
 • Børne- og Ungeuniverset skal DGNB certificeres
 • Aalborg Kommune har i forvejen to bæredygtighedscertificerede daginstitutioner (efter DGNB)
 • Den nuværende Skansevejens Skole i Nørresundby flytter ind i det nye univers fra 2024.
 • Børne- og Ungeuniverset vil dermed være medskaber af en levende bydel, hvor fællesskabet er i højsædet.

Udvælgelseskriterier:
Udvælgelsen af de 5 teams er foretaget på baggrund af en helhedsbedømmelse, hvor dokumenteret erfaring med sammenlignelige projekter har spillet en vigtig rolle. Derudover er der også lagt vægt på erfaring med DGNB, bæredygtighed, inddragelsesprocesser samt pædagogiske udviklingstendenser i folkeskoler og dagtilbud.

BOOK EN TID ONLINE