Skip to main content

I 2025 skal der ligge et Børne- og Ungeunivers på Stigsborg med en unik placering ved den kommende Stigspark og på kanten af den blå Limfjord.

Det kommende Børne- og Ungeunivers skal fungere som en dynamo på Stigsborg Havnefront, et bydelshus, som både kan bruges af børn og unge, personale og lokalsamfundets forenings- og kulturliv. Aalborg Kommune er godt i gang med projektet igen og har netop afsluttet prækvalifikationsrunden på Børne- og Ungeuniverset. Følgende 4 totalentrepriseteams har søgt og opfordres til at afgive tilbud. Alle, som arbejder med Børne- og Ungeuniverset, glæder sig til at komme i gang med næste fase.

De 4 totalentrepriseteams er:
1. A. Enggaard
2. CASA A/S
3. MT Højgaard A/S
4. NCC Construction Danmark A/S

Der er nedsat et bedømmelsesudvalg, som skal vurdere tilbudsmaterialet fra de forskellige totalentrepriseteams.
Bedømmelse og forhandling vil ske i efteråret 2021 og kontrakten med totalentreprenøren forventes underskrevet inden 14. januar 2022.

Fakta

  • Børne- og Ungeuniverset kommer til at rumme 1000 skoleelever, 100 børnehavebørn og 60 vuggestuebørn.
  • Ny daginstitution sikrer, at man fortsat kan opretholde pasningsgarantien i området.
  • Byggefeltets grundareal: 6.200 m² (+ udearealer i park).
  • Byggeret etageareal: 15.600 m².
  • Børne- og Ungeuniversets udearealer kommer til at ligge i Stigsparken.
  • Børne- og Ungeuniverset skal DGNB certificeres.
  • Aalborg Kommune har i forvejen to bæredygtighedscertificerede daginstitutioner (efter DGNB).
  • Den nuværende Skansevejens Skole i Nørresundby flytter ind i det nye univers i starten af 2025.
  • Børne- og Ungeuniverset vil dermed være medskaber af en levende bydel, hvor fællesskabet er i højsædet.

BOOK EN TID ONLINE